Algemeen

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Door Gemeente Echt-Susteren

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf uiterlijk 9 februari gedurende zes weken ter inzage ligt:
|Doorsturen